Uitnodiging Jaarvergaderingen 1-11-2022

De natuurijsclubs uit Grou houden op dinsdag 1 november hun jaarvergaderingen.
Het begint om 20.00 uur en de locatie is sportcomplex Meinga.


Omdat in het verleden is afgesproken de vergaderingen korter te houden, is er naderhand tijd over voor een gastspreker. De laatste jaren hebben we o.a. Age Veldboom uit Earnewâld, Cor Faber uit Heerenveen, Jan Oostenbrug uit Âldtsjerk, Bauke Lageveen uit Grou, Peter de Vries uit Luxwoude, Johannes de Vries uit Grou, Henk Kroes uit Boazum,  Sytse Prins uit Joure en de gebroeders Hans en Wim Anker uit Akkrum als spreker gehad.
Voor dit jaar hebben we Henk Hospes de schaatstrainer, als gastspreker kunnen strikken.
Nadat Henk een aantal jaren als trainer bij het Gewest Fryslân heeft gewerkt is hij momenteel werkzaam bij de schaatsploeg van Jillert Anema. Met de gewestelijke schaatsers en schaatsters heeft hij grote successen geboekt, met als hoogtepunt deelname aan de Olympische Winter Spelen.

Het belooft een mooie avond te worden. De besturen rekenen op uw komst.