Geslaagde jaarvergaderingen

Het is november en de winter lijkt nog ver weg. Maar als in Grou op de eerste dinsdag van november de lichten over de “ijsbaan”schijnen weten de schaatsliefhebbers van Grou dat het tijd is voor de jaarvergaderingen van”Iisklub Grou” en ijsclub “Foar it Jonge Folkje”. Deze keer stond er, wat al bijna een traditie is, nog geen water op de baan.  De laatste jaren is het gebruikelijk dat de ijsclubs een spreker uitnodigen om na de vergaderingen een verhaal te vertellen over alles wat te maken kan hebben met ijs. Deze keer was het de beurt aan Henk Kroes voormalig voorzitter van de vereniging “de Friesche Elf Steden” die een zeer boeiend verhaal vertelde over zijn ervaringen met ijsgroei en alle “ombollingen” die daar bij kunnen horen. Aan het applaus van de +/- 45 aanwezigen was te horen dat het een succes was. De besturen danken een ieder voor hun komst en inbreng tijdens de vergaderingen en hopen op een mooie vorstperiode de komende wintermaanden. Oant sjen op de baan.