Oude foto "it string"

Het bestuur kreeg enige tijd geleden een foto van vroeger tijden toegestuurd. Het is een foto waarop ijspret op  het onder Grousters  welbekende String te zien is.

It String