Uitnodiging jaarvergaderingen

Op dinsdag 8 november houden IJsclub Grou en IJsclub Foar It Jonge Folkje hun jaarvergaderingen. Aanvang is 20.00 uur en de locatie is, de kantine van sportcomplex Meinga. De agenda’s en de bijbehorende notulen staan onder de link notulen en jaarverslagen van beider clubs. Omdat we hebben afgesproken de vergaderingen korter te houden, is er naderhand tijd over. De heer Age Veldboom uit Earnewâld is bereid gevonden, om met woord en beeld een leuk vervolg van de avond te verzorgen. Veldboom is bekend om zijn kennis van het skûtsjesilen, maar daarnaast is hij ook goed thuis in het reilen en zeilen van de schaatswereld en met name in het organiseren van toertochten bij Earnewâld. Het belooft een mooie avond te worden. Zegt het voort!!

Mochten er mensen zijn, die geen lid zijn en toch deze avond bij willen wonen, die kunnen zich ter plaatse als lid aanmelden.

De besturen rekenen op uw komst.