Lid worden & opzeggen

Lid worden van de ijsclub kan door een bericht te sturen aan de secretaris van IJsclub Grouw(A.Gerlofsma) via het contactformulier (zie contact). Het lidmaatschap kost 7 euro per jaar. 

Het lidmaatschap gaat uitsluitend met automatische incasso van de jaarcontributie van € 7,00 gepaard. Het lidmaatschap geldt ook voor alle huisgenoten tezamen. Dus één bedrag voor iedereen achter dezelfde voordeur. Daarom zouden we graag over de volgende gegevens willen beschikken:

- voorna(a)m(en) c.q voorletter(s) en achternaam van één van de hoofdbewoners
- adres
- postcode, woonplaats
- e-mailadres
- rekeningnummer (IBAN)


Uw gegevens worden tevens als een digitaal akkoord beschouwd voor een machtiging voor jaarlijkse automatische incasso van de contributie.