Douwe Visser erelid Foar it Jonge Folkje

Douwe V

Tijdens de jaarvergadering werd Douwe Visser benoemd tot erelid van iisclub "Foar it Jonge Folkje". Douwe heeft zich 35 jaar ingezet voor de ijsclub in Grou. Hier wordt hij bedankt door voorzitter Johannes de Vries met bloemen en een passend geschenk.